Familieboek POUW

Op 21 november 2009 is mijn wens in vervulling gegaan een boek te publiceren over de familie POUW. Het materiaal dat ik in twintig jaar heb verzameld is daarin opgenomen en in familieverhalen verwerkt.  Niet alleen de familienaam “Pouw“, maar ook “Van der Pouw” en “Van der Pouw Kraan” komen daarin voor, omdat zij tot dezelfde familie behoren.  De wortels van deze familie Pouw liggen in Moordrecht. Daar woonde rond 1500 ene Willem Claesz Pau. In het boek zijn niet alleen de gevonden nakomelingen van Willem Claesz met de familienaam Pouw, maar ook de kinderen van de dochters Pouw opgenomen. Het is een uniek en fraai document geworden, waarin méér dan vijf eeuwen familiegeschiedenis op vijfhonderd pagina’s zijn samengebracht.
De familiereünie, gehouden in het zalencentrum “De Heeren van Reeuwijck” in Gouda werd druk bezocht. Een kleine vierhonderd familieleden hebben de reis naar Gouda gemaakt. Niet alleen uit bijna alle provincies van Nederland, maar ook uit Zweden, Frankrijk, Duitsland en België waren familieleden gekomen om elkaar te ontmoeten en het bestelde familieboek in ontvangst te nemen.

Van dit fraaie boek zijn geen exemplaren meer beschikbaar.

Ondanks alle gedane inspanningen om een foutloos boek te maken, zijn wij daarin niet geslaagd. Het is een onmogelijke opgave gebleken om van 3700 nakomelingen en totaal twaalfduizend personen de gegevens zonder fouten op te nemen. Mocht u één of meerdere fouten ontdekken, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze via de email aan mij door te geven?  De verzamelde correcties kunt u vinden op de errata-lijst en zo u wilt downloaden en printen. Op verzoek heb ik een pagina toegevoegd met addenda. Hierop zal ik al uw aanvullingen vermelden. Op deze wijze kan het familieboek worden gecompleteerd en up-to-date worden gehouden. Mocht er in de toekomst tot een herdruk worden besloten, dan worden zowel de errata als de addenda daarin opgenomen.

Heeft u nog vragen, problemen of opmerkingen ?  Mail mij !