Genealogie

Mijn grootste hobby is genealogie (familieonderzoek).  Al meer dan 30 jaar ben ik met deze hobby bezig en ik heb al veel gegevens verzameld, zoals doop-, trouw- en overlijdensgegevens, notariële akten, transportakten van onroerende goederen en memories van successie. Ook belasting(impost)-  en polderheffingen, bidprentjes, foto’s en publicaties over familieleden. De families die mijn belangstelling hebben zijn:  Van der Meer, Pouw, Hamoen, Schut, Van Remmen en Meijer. Over de familie van moederszijde heb ik in 2009 een prachtig familieboek uitgegeven. Zie hierover de aparte webpagina “Familieboek Pouw

In 2017 heb ik een boek uitgegeven over alle nakomelingen van Geertje Schut. Meer hierover lezen…?