Zijn hobbies

Mijn grootste hobby is genealogie (familieonderzoek).  Al meer dan 30 jaar ben ik met deze hobby bezig. Om familiegegevens te verzamelen heb ik vele archieven bezocht. Tegenwoordig zijn heel veel bestanden gedigitaliseerd en zijn veel gegevens thuis op internet te vinden. Hierbij kun je denken aan doop-, trouw- en overlijdensakten, notariële akten, zoals testamenten en boedelscheidingen, transportakten van onroerende goederen en vonnissen van de rechterlijke macht. Ook belasting(impost)-  en polderheffingen, bidprentjes, foto’s en publicaties over familieleden. De families die mijn belangstelling hebben zijn:  Van der Meer, Pouw, Hamoen, Schut, Van Remmen en Meijer. Over de familie van moederszijde heb ik in 2009 een prachtig familieboek uitgegeven. Zie hierover de aparte webpagina “Familieboek Pouw”  Nu ben ik bezig met de voorbereiding voor een “Familieboek Schut”.